Menu Zavřeno

zbrojní průkaz

ZBROJNÍ PRŮKAZ

Pro zájemce o zbrojní průkaz provádíme školení na praktickou část zkoušek. Neváhejte nás v dostatečném časovém předstihu kontaktovat, není dobré přípravu podcenit.

Nejbližší termín zkoušek na naší střelnici je 25.6.2024.

Zájemci o přípravu na praktickou část k získání zbrojního průkazu, si mohou rezervovat termín v tomto formuláři. Jsou zde vypsány i možné termíny školení. Příprava neprobíhá ve skupinách, ale max. v jedné až dvou osobách. Jen tak se můžeme školené osobě po celou hodinu náležitě věnovat a také neprobíhá několik hodin naráz, ale pouze po hodinových termínech. Poté máte možnost doma si vše srovnat při studiu teoretické části nauky o střelných zbraních. Počet hodinových termínů vždy záleží na vás, každý je v nauce o bezpečném zacházení se zbraní a následné střelbě na cíl jinak zdatný. Někomu stačí přijít dvakrát, někdo přípravě chce věnovat více času i prostoru. Cena přípravy je 650Kč/hod. + spotřebované střelivo.

Zbrojní průkaz je veřejná listina opravňující fyzickou osobu k nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraní a střeliva a dělí se do skupin podle účelu užívání zbraně a střeliva:

SKUPINA A – sběratelské účely
SKUPINA B – sportovní účely
SKUPINA C – lovecké účely
SKUPINA D – výkon povolání nebo zaměstnání
SKUPINA E – ochrana zdraví, života a majetku

Pro získání zbrojního průkazu je nutné podání přihlášky, doložení zdravotní způsobilosti a vykonání úspěšné zkoušky odborné způsobilosti dle rozsahu požadované skupiny. Zkouška se vždy skládá ze dvou částí. Teoretickou část tvoří písemný test obsahující výběr 30 otázek (z celkového počtu 485). Test prověřuje znalost Zákona o zbraních č.119/2002 Sb., nauky o zbraních a zdravotního minima. Na vykonání testu je stanoven časový limit 40 minut. Praktickou část tvoří bezpečná manipulace se zbraní a střelba na terč. Na praktickou část zkoušky vás samozřejmě připravíme ještě před samotnou zkouškou. Příprava obsahuje zásady bezpečné manipulace se zbraní a střelivem. Dále pak rozborku a sborku zbraní používaných při zkoušce a praktickou střelbu z těchto zbraní. To vše pod dohledem zkušeného instruktora.